Door middel van een interventie wordt jouw geliefde geconfronteerd met de gevolgen van zijn verslaving. In tegenstelling tot wat je op televisie ziet in programma’s zoals Verslaafd!, is een interventie een proces en geen momentopname. Een interventie begint wanneer naasten getuige zijn van hoe hun geliefde langzaam kapotgaat. Dit proces wordt altijd uitgevoerd met liefde en mededogen, om te laten zien dat er een andere manier is. Een interventie kan van grote betekenis zijn voor iemand. De specifieke verloop van een interventie bij Team Peter ter Horst hangt af van verschillende factoren.

Wat is een interventie?

Bij een interventie confronteert Team Peter ter Horst jouw geliefde met de gevolgen van zijn verslaving. Deze confrontatie vindt altijd plaats vanuit liefde en mededogen, met als doel te laten zien dat er een andere weg mogelijk is. Veel mensen zijn bekend met interventies door het televisieprogramma Verslaafd!. Peter heeft gedurende de eerste twee seizoenen aan dit programma meegewerkt. Hoe een interventie precies verloopt, is afhankelijk van verschillende factoren. Het kan zijn dat de verslaafde niet beseft dat het zo niet langer kan, of dat hij de hoop op herstel – vrij zijn van drugs, alcohol of problematisch gedrag – al heeft opgegeven. Een interventie is geschikt voor iedereen, of het nu gaat om je kind, partner, ouder of werknemer. Een belangrijk onderdeel van een interventie is dat er al veel zaken voorafgaand aan de interventie achter de schermen worden geregeld.

interventie verslaving peter ter horst

Het interventietraject

Voor een interventietraject wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken. Het team evalueert elke situatie om te bepalen welke methodiek het meest geschikt is. Soms worden verschillende methodieken gecombineerd.

Arise® model Interventie

In dit model worden familieleden en andere direct betrokkenen actief betrokken bij een gezamenlijke aanpak. De interventie is een geleidelijk proces van respectvolle en zorgvuldige familiebijeenkomsten, die jouw geliefde begeleiden naar een passende behandeling en herstel. Dit alles gebeurt vanuit liefde en respect. Deze interventiemethode is een langer traject dat zich uitstrekt over meerdere weken of maanden.

Johnson model Interventie

Dit interventietraject wordt ook wel “Tough Love” genoemd. De kern van dit traject is dat de verslaafde persoon niet alles hoeft te verliezen of een dieptepunt hoeft te bereiken voordat hij hulp accepteert. Door de verslaafde persoon liefdevol te confronteren met zijn verslavingsgedrag en duidelijke grenzen te stellen, wordt de mogelijkheid gecreëerd dat hij eerder hulp aanvaardt. In dit traject worden de naasten en familie intensief ondersteund door een familiecounselors, een interventionist en een casemanager.

interventie bij verslaving

Een interventietraject starten?

Heb je het idee dat een van je dierbaren hulp nodig heeft voor zijn verslaving? Door middel van een interventieproces accepteert maar liefst 85% van de verslaafde personen direct hulp. Het kan echter ook wat langer duren voordat een verslaafde bereid is om hulp te aanvaarden. Als naaste heb je direct profijt van het interventieproces. Team Peter ter Horst biedt jou de nodige ondersteuning en helpt je om weer sterker in je schoenen te staan. Je wordt intensief begeleid door een van onze familiecounselors, de interventionist en een casemanager.

Wil jij een interventietraject starten voor een dierbare naaste? Ga dan naar www.peterterhorst.com.